Colette Dams

Colette Dams (1971) heeft na haar studie Bestuurskunde en Recht haar kennis en ervaring opgedaan in allerlei verschillende branches en sectoren. Zowel bij commerciële dienstverleners, retailorganisaties, groothandel- en importbedrijven als in de non-profit bij zorg- en onderwijsinstellingen is zij werkzaam geweest in diverse coördinerende en leidinggevende functies. Kwaliteits- en veiligheidsmanagement en projectmatig werken liepen daarbij als een rode draad door haar carrière en zij heeft diverse opleidingen en masterclasses gevolgd rondom deze thema’s.

In 2008 nam Colette vanuit haar rol als beleidsadviseur bij een grote GGZ / Cluster 4 onderwijsinstelling het initiatief om een toetsingskader te ontwikkelen voor het speciaal onderwijs. De CIIO Maatstaf werd hierbij als onderlegger gebruikt en samen met CKMZ, de branchevereniging LECSO en een aantal grote speciaal-onderwijsinstellingen werd de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs ontwikkeld. Het intensieve projectleiderschap en de vele trainingen en presentaties die Colette gaf in het land rondom deze norm deed haar in 2012 besluiten als zelfstandig adviseur deze activiteiten verder uit te breiden en is sinds juli 2015 structureel gaan samenwerken met andere adviseurs op dit terrein binnen één adviesbureau.

Colette helpt momenteel vooral scholen en zorginstellingen om een kwaliteit- en veiligheidsmanagementsysteem in te richten en geeft veel trainingen, workshops en presentaties op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Daarbij heeft zij een sterke focus op kennisoverdracht en het vergroten van de intrinsieke verbetermotivatie van organisaties en hun medewerkers. 

Colette is sinds 2013 beoordelaar bij CIIO.