Caroline van der Linde

Caroline van der Linde (1964) studeerde Beleid en Management van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit en volgde verschillende opleidingen op het gebied van (kwaliteits)management en professioneel leiderschap, kwaliteitszorg (Lead Auditor), organisatie- en informatievoorziening (SIOO).

Zij houdt zich vanuit haar adviesbureau bezig met de opzet en implementatie van managementsystemen (ISO, HKZ, VCA, OHSAS), organisatieontwikkeling, advies en coaching. De werkzaamheden bevatten met name consultancy, arbo- en kwaliteitszorg, monitoring bij provinciale en gemeentelijke overheden, midden- en klein bedrijf en gezondheidsinstellingen.

Sinds 2001 voert zij als lead auditor/assessor beoordelingen uit vanuit het normsysteem ISO 9001, Investors In People en HKZ bij organisaties binnen de kennisintensieve dienstverlening, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, trainings- en opleidingsinstituten, organisatieadvies- en interim-managementbureaus, onderzoekbureaus en justitie.