Boudewijn van Melle

Boudewijn van Melle (1954) is opgeleid als bedrijfskundige en werkte tot de eeuwwisseling als consultant bij KPMG. Zijn aandachtsgebied was daar kwaliteitszorg en personeelsbeleid. Vanaf 2000 voert hij kwaliteitsaudits uit, bij grote en kleine organisaties die allemaal gemeen hebben dat zij hoogopgeleide mensen in dienst hebben die diensten verlenen aan klanten. Boudewijn is zijn hele loopbaan nauw betrokken bij de vertaling van kwaliteitsnormen die geschreven lijken voor de maak-industrie naar een zienswijze die de mens centraal stelt en beter bruikbaar is in de dienstverlening. Hij brengt deze zienswijze met veel plezier in praktijk bij de onderzoeken die hij vanaf 2006 uitvoert voor CIIO.

Een interview met Boudewijn staat op onze nieuwspagina.