Antonet Adolfs

Antonet Adolfs (1960) is haar loopbaan begonnen als verpleegkundige in het Radboudziekenhuis te Nijmegen, waarna zij een studie Bestuurs- en organisatiewetenschappen heeft gevolgd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hierna heeft zij diverse opleidingen gevolgd op het terrein van kwaliteits- en veiligheidsmanagement, veranderkunde en persoonlijke coaching.
 

Na diverse banen binnen organisaties in de gezondheidszorg is Antonet sinds 2006 werkzaam bij adviesbureau CKMZ dat onderdeel uitmaakt van de Adromigroep. Een adviesbureau met als belangrijkste aandachtgebieden het begeleiden bij de opzet en implementatie van managementsystemen (ISO, HKZ, VCA, OHSAS), organisatieontwikkeling, advies en training en coaching. Antonet is vooral werkzaam voor uiteenlopende zorgorganisaties.

Sinds 2006 voert Antonet als lead auditor/assessor beoordelingen uit vanuit het normsysteem De Maatstaf en HKZ bij organisaties binnen de kennisintensieve dienstverlening, zoals: verpleeg- en verzorgingshuizen, ggz-instellingen, vg-instellingen, trainings - en opleidingsinstituten, organisatieadvies- en interim-managementbureaus.


Antonet Adolfs heeft in opdracht van de Regionale Kruisvereniging Noord Brabant een toetsingskader voor de cliëntgestuurde wijkzuster ontwikkeld en leden van de Kruisvereniging opgeleid om onder begeleiding van CIIO diverse toetsingen uit te voeren op dit toetsingskader voor mensgerichte zorg. Inmiddels is dit toetsingskader doorgegroeid naar een waarderingskader voor de leefwereldbenadering; dit kader is breed toepasbaar in de zorgsector en het sociale domein.