Anne Marie Weggelaar

Anne Marie Weggelaar-Jansen (1969) heeft een achtergrond als verpleegkundige. Ze studeerde Verzorging en Beleid (Universtiteit van Amsterdam) en deed een Masteropleiding Veranderkunde (SIOO). 

Kwaliteitszorg is de rode draad in haar carrière. Ze werkte als een van de eerste beleidsmedewerkers kwaliteit en als manager van de kwaliteitsadvies afdeling van een ziekenhuis. In 2015 promoveerde zij op de combinatie van kwaliteitszorg en veranderkunde.

Sinds 2006 werkt Anne Marie als zelfstandige op het brede terrein van kwaliteit, organisatieontwikkeling en verandermanagement. Zij heeft daarnaast een deeltijdaanstelling als ass. professor bij de Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam en is opleider aan de TU/Eindhoven.

Een interview met Anne Marie staat op onze nieuwspagina.