Anita Johannisse

Anita Johannisse (1960) heeft een achtergrond als psychiatrisch verpleegkundige. Na diverse opleidingen aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen heeft ze onder andere als leidinggevende in een verpleeghuis en als docent en coördinator opleidingen in het verpleegkundig onderwijs gewerkt. Ze is ruim 20 jaar werkzaam geweest binnen de overheid (Ministerie van Veiligheid en Justitie, bij de Dienst Justitiële Inrichtingen) als coördinerend adviseur gezondheidszorg met als speciaal aandachtsgebied kwaliteit en organisatie ontwikkeling. Anita is vertrouwd met het speelveld van de politiek-bestuurlijke omgeving, beroepsverenigingen, zorgorganisaties, toezichthouders en wetenschap. Ook binnen een sterk juridisch politieke omgeving vraagt dat behendig manoeuvreren in taal en actie, ten einde vertrouwen te blijven houden.

Ze werkt graag met en voor professionals. Anita heeft een persoonlijke, uitnodigende en verbindende stijl. Ze volgde de opleiding SIOO Change en Consulting en heeft ook diverse cursussen kwaliteitsmanagement afgerond. Sinds 2007 is ze verbonden aan CIIO, waar ze met name toetsingen volgens de CIIO-Maatstaf uitvoert. Ze zorgt voor een frisse kritische blik van buiten naar binnen, voor het creëren van gezonde tegenspraak, zelfreflectie en openheid over dilemma’s. Daardoor ontstaat er ruimte voor een inspirerende samenwerking en lerend verbeteren en interveniëren.

De rode draad in haar loopbaan komt voort uit een gedrevenheid om de omstandigheden van mensen in een kwetsbare en afhankelijke positie te verbeteren. “Vanuit die visie inspireer en motiveer ik mijn omgeving en bereik ik resultaten.”