Update n.a.v. Coronavirus

Publicatiedatum: 17-03-2020

In verband met het Coronavirus en de bescherming klanten en beoordelaars heeft CIIO enkele specifieke maatregelen getroffen, aanvullend op de aangescherpte landelijke richtlijnen.

Doel hiervan is om allereerst de gezondheid van alle betrokkenen te beschermen, de verspreiding van het virus te remmen/voorkomen en daarnaast de continuïteit en de validiteit van uitgegeven certificaten te waarborgen.

Het advies voor alle CIIO-beoordelaars is om tot nader bericht vanuit huis te werken. Indien hierdoor de audit op locatie de komende weken niet door kan gaan, kan er naar een alternatief gezocht worden. Als alternatieven valt te denken aan gebruik van telefoon/Skypen (audit-op-afstand), meer documentenonderzoek. Ook is het mogelijk de audit op te knippen (starten met een audit-op-afstand en later op locatie afronden). Dan wel de audit volledig uit te stellen. Dit wordt per klant specifiek afgesproken, omdat ook de klantcontext uniek is. Veel klanten van CIIO werken met specifieke en soms kwetsbare doelgroepen, daarnaast zit elke klant in een andere certificeringscyclus.
Hierbij vinden we het van belang te benadrukken dat klanten en teamleiders actief overleggen wat verstandig en mogelijk is vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Voor teamleiders heeft CIIO een beleidslijn uitgewerkt, die zij ook met klanten kunnen delen. Vraag hier dus gerust naar.

Zodra er iets verandert, actualiseren we dit bericht. Als er vragen zijn, neem contact op met de teamleider van het onderzoek of Anouk Potjes.

Overige berichten

Hercertificering valide exameninstrumenten mbo
JBR vernieuwt ACP en ISO/Maatstaf certificaat in combi-audit
Corona-maatregelen CIIO
CIIO voert SCAS-pilot uit
Haagse Beek continueert certificering als OR-opleider
CIIO toetst sinds kort ook mondzorgpraktijken
Succesvolle CIIO klantendag
Voorzitter Ooa reikt ACP-certificaat uit aan Hobéon
Zekerheid over goede medezeggenschapstrainers; twee gecertificeerde professionals aan het woord