Mytylschool Roosendaal gecertificeerd

Publicatiedatum: 05-06-2019

Begin dit jaar is Mytylschool Roosendaal bezocht door een team van 2 auditoren van CIIO, voor een onderzoek op basis van de Maatstaf 2016.

De Mytylschool is begin april na een prettig en succesvol verlopen onderzoek gecertificeerd voor de volgende activiteiten:

  • Verzorgen van speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met motorische beperkingen, een lichamelijke of meervoudige handicap, of een chronische ziekte. 
  • Begeleiden en behandelen van kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in de leeftijd van 1,5 tot ongeveer 4 jaar in de Integrale Peuter Groep. 

Op basis hiervan ontving de school recent ook het certificaat voor de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht van LECSO.

Overige berichten

Hercertificering valide exameninstrumenten mbo
JBR vernieuwt ACP en ISO/Maatstaf certificaat in combi-audit
Corona-maatregelen CIIO
CIIO voert SCAS-pilot uit
Update n.a.v. Coronavirus
Haagse Beek continueert certificering als OR-opleider
CIIO toetst sinds kort ook mondzorgpraktijken
Succesvolle CIIO klantendag
Voorzitter Ooa reikt ACP-certificaat uit aan Hobéon