Hercertificering valide exameninstrumenten mbo

Publicatiedatum: 27-05-2020

CIIO heeft samen met de andere certificerende autoriteiten en diverse examenleveranciers bij de Stichting Validering examens mbo (VEMBO) om helderheid gevraagd rondom de hercertificeringsplanning. 

Het bestuur heeft via een brief hier duidelijkheid in gegeven: de hercertificering zal plaatsvinden conform eerder gemaakte afspraken, zoals opgenomen in het bestaande kader werkwijze certificerende autoriteiten met als basis de norm voor valide exameninstrumenten (bestaande uit product-, proces- en organisatie-eisen). Hierbij worden wel indien mogelijk andere exameninstrumenten voor de steekproef geselecteerd.

Zie voor meer informatie de brief van de voorzitter van de stichting VEMBO, Henny Morshuis.

Overige berichten

Mondzorg024 HKZ-gecertificeerd
JBR vernieuwt ACP en ISO/Maatstaf certificaat in combi-audit
Corona-maatregelen CIIO
CIIO voert SCAS-pilot uit
Update n.a.v. Coronavirus
Haagse Beek continueert certificering als OR-opleider
CIIO toetst sinds kort ook mondzorgpraktijken
Succesvolle CIIO klantendag
Voorzitter Ooa reikt ACP-certificaat uit aan Hobéon