De nieuwe Maatstaf 2016 toegelicht

Publicatiedatum: 11-06-2017

Werken in een professionele organisatie vraagt enerzijds om ruimte voor ontwikkeling en maatwerk en anderzijds om kaders, die zorgen voor professionele bandbreedte, overzicht, verantwoording en support.
Een passend kwaliteitssysteem heeft aandacht voor deze beide kanten van de medaille.

Daarom heeft CIIO dit als uitgangspunt voor de Maatstaf 2016 genomen. In onze nieuwe folder lichten we dit verder toe en is een compact overzicht van de gehele Maatstaf 2016 te vinden. U kunt deze folder in papieren versie opvragen via info@ciio.nl.

In een artikel over de Maatstaf 2016 gaan we hier verder op in en lichten we de essentie van de Maatstaf toe, inclusief de kern van de wijzigingen ten opzichte van de Maatstaf 2009. Deze wijzigingen hebben we verder gespecificeerd, in een totaaloverzicht met wijzigingen in de Maatstaf 2016 t.o.v. Maatstaf 2009. Dit overzicht bevat de selectie van de geheel nieuwe eisen uit de Maatstaf 2016 en de eisen waarbij extra of andere accenten zijn gelegd, inclusief een korte toelichting.
Tot slot hebben we een handige handreiking gemaakt over de aanpak van de directiebeoordeling, als belangrijk hulpmiddel voor het koersen op succes.

Overige berichten

Lysias opnieuw geaccrediteerd voor ACP
Terug- en vooruitblik
CIIO geselecteerd als autoriteit voor de validering van MBO-examens
CIIO geaccrediteerd voor gehele zorg- & welzijnssector
CIIO wint aanbesteding SCOOR
Verdieping Maatstaf 2016 op 18 september 2017
KSO-certificaat voor De Korre
In gesprek met RESPONZ
Bosgra Onderzoek behaalt ISO 20252-certificaat