CIIO voert SCAS-pilot uit

Publicatiedatum: 20-04-2020

De Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS) is opgericht om onpartijdig de vakbekwaamheid vast te stellen van personen en instellingen die zich richten op sportbegeleiding en behandeling van sportblessures. 

Een SCAS-certificaat geeft toegang tot het lidmaatschap van de Federatie Sport Medische Instellingen (FSMI). Er zijn twee varianten van de toetsing: het Basis Onderzoek, voor SMI’s die al een HKZ- of NIAZ-certificaat hebben en een Volledig Onderzoek voor Sport Medische Instellingen die niet op andere wijze gecertificeerd zijn.
  
SCAS heeft CIIO benaderd om Sport Medische Instellingen te certificeren. CIIO gaat enkele pilots uitvoeren, onder toezicht van een College van Deskundigen (CvD) dat is ingesteld door de FSMI.

Meer weten? Neem contact op met CIIO.

Overige berichten

Hercertificering valide exameninstrumenten mbo
JBR vernieuwt ACP en ISO/Maatstaf certificaat in combi-audit
Corona-maatregelen CIIO
Update n.a.v. Coronavirus
Haagse Beek continueert certificering als OR-opleider
CIIO toetst sinds kort ook mondzorgpraktijken
Succesvolle CIIO klantendag
Voorzitter Ooa reikt ACP-certificaat uit aan Hobéon
Zekerheid over goede medezeggenschapstrainers; twee gecertificeerde professionals aan het woord