CIIO toetst sinds kort ook mondzorgpraktijken

Publicatiedatum: 10-01-2020

CIIO is één van de certificerende instellingen die de recent vastgestelde HKZ-norm Mondzorg toets bij praktijken in de mondzorg, waaronder algemene tandheelkunde, mondzorgkunde, differentiaties, tandprothetiek, en specialisaties (zowel orthodontisten, als MKA-chirurgen).

De HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) heeft in samenwerking met de beroepsvereniging voor tandartsen, orthodontisten en MKA-chirurgen (de KNMT) en andere professionals in de mondzorg de HKZ-norm Mondzorg ontwikkeld.

CIIO voert sinds kort onderzoeken uit naar de mate waarin mondzorgpraktijken voldoen aan deze norm. Voor de toetsing zet CIIO zeer ervaren auditoren in, die actief werkend zijn in de branche en bekend zijn met de actuele thema’s in de mondzorg. 

Neem contact op met Anouk Potjes als u hier meer over wilt weten.

Overige berichten

Mondzorg024 HKZ-gecertificeerd
Hercertificering valide exameninstrumenten mbo
JBR vernieuwt ACP en ISO/Maatstaf certificaat in combi-audit
Corona-maatregelen CIIO
CIIO voert SCAS-pilot uit
Update n.a.v. Coronavirus
Haagse Beek continueert certificering als OR-opleider
Succesvolle CIIO klantendag
Voorzitter Ooa reikt ACP-certificaat uit aan Hobéon