CIIO helpt bij ontwikkeling NVVK Kwaliteitskader

Publicatiedatum: 21-04-2021

Een groeiend aantal Nederlanders kampt met oplopende schulden en de daarmee gepaard gaande schuldenstress en -schaamte. Vaak (deels) door omstandigheden buiten zijn schuld, zoals nu ook naar voren komt vanuit de effecten van Corona. Hierdoor wordt de urgentie om te komen tot het optimaliseren van de schuldhulpverlening alleen maar groter. 
Dit staat hoog op de politieke agenda en op de agenda van de NVVK, de brancheorganisatie van gemeentelijke en private schulphulpverleners, kredietbanken en bewindvoerders.

Als CIIO zijn wij door de NVVK gevraagd om bij te dragen aan de ontwikkeling en implementatie van een ontwikkelingsgericht Kwaliteitskader met een certificeringsmethodiek voor de NVVK-leden. Dit project lijkt sterk op het project wat wij eerder met Sociaal Werk Nederland heeft uitgevoerd. 

Het Kwaliteitskader is ontwikkeld in nauwe samenspraak met de branche zelf. Weliswaar wat gehinderd door de corona-beperkingen zijn toch ongeveer 100 medewerkers van uiteenlopende NVVK-leden langs allerlei wegen actief betrokken geweest bij de ontwikkeling. Na een drietal pilots bij respectievelijk de Kredietbank Nederland, Kompas bewindvoerders Zuidlaren en de afdeling schuldhulp van de gemeente Den Haag is het Kwaliteitskader eind 2020 vastgesteld door de ALV van de NVVK. 
Bijzonder is dat het kwaliteitskader naast een vaste set basisnormen ook uitgaat van 4 ontwikkelingsniveaus van een organisatie. Dit geeft een impuls aan de ambitie om continue te verbeteren.
2021 is een overgangsjaar waarin het nieuwe kader toegepast gaat worden bij 15-20% van de leden. Uiteindelijk is de beleidslijn dat elk lid elke 3 jaar getoetst wordt op het Kwaliteitskader. De NVVK schakelt hiertoe geaccrediteerde certificerende instellingen in, waaronder CIIO.
Klik door voor meer informatie over het Kwaliteitskader.

 

Overige berichten

03-06-2022 - Intern auditteam eX:plain volgt CIIO workshop
23-05-2022 - Faircasso gecertificeerd voor zowel CIIO Maatstaf als het ISO27001
25-04-2022 - Een mooi voorbeeld van kennisdelen
01-03-2022 - Aangepast beleid corona
15-12-2021 - Kennisdeling met klanten
14-12-2021 - Tariefsaanpassing 2022
01-12-2021 - Het gaat ons niet om het diploma, maar om het proces
27-11-2021 - Aangepaste beleidslijn corona CIIO
12-07-2021 - Jullie verstaan de kunst om een gesprek zo te voeren dat een medewerker altijd het gesprek verlaat met goede ideeën.