CIIO feliciteert Zorgdat met het kwaliteitslabel Sociaal Werk

Publicatiedatum: 22-06-2019

Het Gelderse Zorgdat is de 24e sociaalwerkorganisatie die is getoetst op basis van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. CIIO voerde de toetsing uit en gaf positief advies tot verstrekken van het Kwaliteitslabel. 

Zorgdat is een brede welzijnsorganisatie in Harderwijk en Wierden, met veertig professionals en ruim vierhonderd vrijwilligers.

Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor burgers en facilite­rende, lerende organisaties met adequaat bestuur. Het Kwaliteitslabel is ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland in nauwe samenwerking met leden en gespecialiseerde bureaus in kwaliteitsontwikkeling, vanuit gedeelde waarden en vanuit de ambitie om optimaal te presteren. CIIO begeleidde de brainstormsessies, klankbordgroepen en pilots waarbij de intercollegiale toetsing en de externe auditmethodiek zijn getest.

CIIO is één van de vier preffered suppliers voor toetsingen van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Inmiddels heeft CIIO zo'n 20 organisaties getoetst aan de hand van het Kwaliteitslabel. 

Lees hier meer over de uitreiking van het Kwaliteitslabel aan Zorgdat.

Overige berichten

Voorzitter Ooa reikt ACP-certificaat uit aan Hobéon
Zekerheid over goede medezeggenschapstrainers; twee gecertificeerde professionals aan het woord
Inschrijving CIIO klantendag geopend. Wees er snel bij!
ACP-keurmerk uitgereikt aan Rijnconsult
Mytylschool Roosendaal gecertificeerd
Kwaliteitslabel Sociaal Werk ook geschikt voor wijkteams: wijkteams Vlaardingen ontvangen eerste certificaat.
ACP-keurmerk voor afdeling Organisatieontwikkeling van gemeente Amsterdam
Informatiebijeenkomst Kwaliteitslabel i.s.m. Surplus Welzijn en Sociaal Werk Nederland
Eerste intercollegiale toetsing Kwaliteitslabel Sociaal Werk succesvol afgerond