CIIO en privacy

Publicatiedatum: 01-06-2018

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing geworden. Hoewel CIIO altijd al adequaat en doelgericht met de persoonsgegevens van medewerkers van klanten, partners en eigen beoordelaars omging, hebben wij ons beleid in deze herijkt in een privacy verklaring. 

U kunt de privacy verklaring terugvinden bij onze downloads.

Mocht u vragen hebben of, en zo ja welke, wij gegevens van u bewaren, hoe wij met deze en andere gegevens omgaan en hoe wij in algemene zin de privacy borgen van personen, dan kunt u via info@ciio.nl contact met ons opnemen.

Overige berichten

Kwaliteitslabel Sociaal Werk ook geschikt voor wijkteams: wijkteams Vlaardingen ontvangen eerste certificaat.
ACP-keurmerk voor afdeling Organisatieontwikkeling van gemeente Amsterdam
Informatiebijeenkomst Kwaliteitslabel i.s.m. Surplus Welzijn en Sociaal Werk Nederland
Eerste intercollegiale toetsing Kwaliteitslabel Sociaal Werk succesvol afgerond
Van CQI naar ISO
CIIO geselecteerd voor ACP-toetsing
Vragen die er toe doen; in gesprek met InteraktContour
Certificering uit respect voor de klant
CIIO feliciteert LOI met certificatie