Zorg & Welzijn

Onze kennis en expertise

CIIO beoordelaars hebben ruime ervaring met en uitgebreide kennis van organisaties in de gezondheidszorg. Tot 2010 hebben CIIO beoordelaars onderzoeken uitgevoerd in het kader van de HKZ certificering. Sinds 2010 is CIIO geaccrediteerd om ISO 9001 certificaten uit te reiken aan zorgorganisaties in de GGZ, verslavingszorg, forensische zorg, gehandicaptenzorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang, openbare gezondheidszorg (GGD) en jeugdhulp.
Veel van onze beoordelaars zijn daarnaast betrokken bij de welzijnssector, via werk dan wel als vrijwilliger. 

Uitgevoerde onderzoeken

Binnen zorg & welzijn toetsen we de volgende keurmerken:

  1. ISO 9001/CIIO Maatstaf 
  2. Kwaliteitslabel Sociaal Werk
  3. Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 
  4. Keurmerk Kindervakanties 

In ons klantenregister treft u een overzicht van alle zorg- en welzijnsinstellingen die door ons zijn getoetst.

Contactpersoon binnen CIIO: Pauline Ensing