Arbeidsvitaliteit

Onze kennis & expertise

Een aantal beoordelaars van CIIO heeft ervaring in het begeleiden en coachen van mensen bij het zoeken van nieuwe uitdagingen in hun loopbaan. Deze beoordelaars zetten hun expertise in bij het uitvoeren van beoordelingen van bijvoorbeeld re-integratiebureaus die werkzaamheden verrichten voor het UWV. OVAL, de branche organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan heeft CIIO gecontracteerd voor het uitvoeren van de toetsing die toegang geeft tot het lidmaatschap van de branchevereniging.

Uitgevoerde onderzoeken

Binnen deze branche toetsen we de volgende keurmerken, met daarbij een aantal klanten voor wie we de toetsing hebben uitgevoerd:

In ons klantenregister ziet u een overzicht van door CIIO getoetste organisaties in de branche arbeidsvitaliteit.

Contactpersoon binnen CIIO: Marja van Houten