ZorgfocuZ B.V.

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Groningen
Webadres
www.zorgfocuz.nl

Certificaatkenmerken - ISO 20252


Getoetst op
ISO 20252
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Het uitvoeren van kwalitatief (observaties, interviews, focusgroepen, spiegelgesprekken) en kwantitatief (online, schriftelijk en mondeling) onderzoek in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein onder diverse stakeholdersgroepen.

Certificaatkenmerken - ISO 27001


Getoetst op
ISO 27001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Het beveiligen van informatie die wordt verwerkt door ZorgfocuZ B.V., tevens opererend onder de handelsnaam Enneüs, gerelateerd aan het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief stakeholders- en beleidsonderzoek voor zorg- en welzijnsorganisaties, semioverheid, lokale overheden (gemeenten en provincies) en Rijksoverheid, Conform de verklaring van toepasselijkheid d.d. 20-10-2021 versie 1.5.

Certificaatkenmerken - NEN 7510


Getoetst op
NEN 7510
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Het beveiligen van informatie die wordt verwerkt door ZorgfocuZ B.V., tevens actief onder de handelsnaam Enneüs, gerelateerd aan het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief stakeholders- en beleidsonderzoek voor zorg- en welzijnsorganisaties, semioverheid, lokale overheden (gemeenten en provincies), en Rijksoverheid, Conform de verklaring van toepasselijkheid d.d. 13-10-2021 (v2.5), waarin is gespecificeerd welke activiteiten, producten of diensten zijn uitbesteed en welke interfaces er zijn met de zorginstellingen.

De volgende leveranciers zijn betrokken bij het uitvoeren van processen of het beheren van informatiesystemen: TRUE, voor het hosten van de online omgeving (klantenportaal, enquêtetool); Simplicate, voor het beheer van het CRM-systeem; MailCampaigns, voor het beheren van de mailingtool; en Paragon, voor het uitvoeren van papieren verzendingen.