Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Utrecht
Webadres
www.zorgdna.nl

Certificaatkenmerken - CIIO Maatstaf / ISO 9001


Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Het uitvoeren van kwaliteitsonderzoek en het adviseren en begeleiden van organisaties in de zorg bij het realiseren van kwaliteitsverbeteringen.

Certificaatkenmerken - ISO 20252


Getoetst op
ISO 20252
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Het uitvoeren van kwantitatief klanttevredenheidonderzoek in de zorgsector met behulp van schriftelijke, mondelinge en online dataverzameling.

Certificaatkenmerken - ISO 27001


Getoetst op
ISO 27001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Informatiebeveiliging gerelateerd aan het adviseren en begeleiden van organisaties in de zorg bij het realiseren van kwaliteitsverbeteringen, alsmede het ontwikkelen, implementeren, beheren en vermarkten van het QDNA-platform en de daarbij behorende applicaties, waarvan de hosting is uitbesteed.

Certificaatkenmerken - NEN 7510


Getoetst op
NEN 7510
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Informatiebeveiliging gerelateerd aan het adviseren en begeleiden van organisaties in de zorg bij het realiseren van kwaliteitsverbeteringen, alsmede het ontwikkelen, implementeren, beheren en vermarkten van het QDNA-platform en de daarbij behorende applicaties, waarvan de hosting is uitbesteed.