Verslavingszorg Noord Nederland

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Groningen
Webadres
www.vnn.nl

Certificaatkenmerken - CIIO Maatstaf / ISO 9001


Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Ambulante en (poli)klinische behandeling van verslaafde cliënten, inclusief preventie, re-integratie (wonen), nazorg en reclassering, alsmede bijpassend onderzoek en opleiding in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe

Certificaatkenmerken - NEN 7510


Getoetst op
NEN 7510
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Het beveiligen van informatie gerelateerd aan het uitvoeren van Ambulante en (poli)klinische behandeling van cliënten met een verslaving, inclusief preventie, re-integratie (wonen), nazorg en reclassering alsmede bijpassend onderzoek en opleiding in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, conform de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1.1 dd. 24/11/2021​.