Van Loveren & Partners

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Beuningen
Webadres
www.vanloverenpartners.nl

Certificaatkenmerken - ISO 20252


Getoetst op
ISO 20252
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Core: Het uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksactiviteiten, voornamelijk in de zorgmarkt.

Annex A, B, E en F: steekproeftrekking, schriftelijke, online, face-to-face en telefonische dataverzameling, datamanagement en –verwerking, exclusief access panels.