Van Loveren & Partners

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Beuningen
Webadres
www.vanloverenpartners.nl

Certificaatkenmerken - ISO 20252


Getoetst op
ISO 20252
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Het uitvoeren van kwantitatief onderzoek inclusief schriftelijke, mondelinge en online dataverzameling, ook bij bijzondere doelgroepen, en het uitvoeren van vergelijkende analyses met behulp van multilevel methoden.