Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Bergen op Zoom
Webadres
www.tantelouise.nl

Certificaatkenmerken - CIIO Maatstaf / ISO 9001


Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Verlenen van persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf (tijdelijk of permanent) en behandeling in de regio West Brabant.

Certificaatkenmerken - Cliëntgestuurde wijkzuster


Getoetst op
Cliëntgestuurde wijkzuster
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

De functie Wijkzuster binnen het werkgebied van tanteLouise en de direct daarmee samenhangende organisatieprocessen. De organisatie is beoordeeld op fase 3 van het toetsingskader.