Surplus Welzijn

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Breda
Webadres
www.surpluswelzijn.nl

Certificaatkenmerken - Kwaliteitslabel Sociaal Werk


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

• Jongerenwerk

• Algemeen Maatschappelijk Werk

• Informele zorg: mantelzorgondersteuning, vrijwillige thuishulp, vrijwillige Palliatieve Thuiszorg (VPTZ) buddyzorg, vriendendienst

• Wijkgerichte dienstverlening: wijknetwerk, activiteitencentra, Pluspunten

• Geld en Recht: schuldhulpverlening;budgetcoaches; SRW; Burgeradviseurs; formulierenteam

• Vrijwilligerscentrales

• VVE: spel thuis; Voorleesexpress