Surplus Welzijn

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Breda
Webadres
www.surpluswelzijn.nl

Certificaatkenmerken - Kwaliteitslabel Sociaal Werk


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

• Jongerenwerk   (Breda, Drimmelen,   Etten-Leur,   Halderberge,   Oosterhout, Zundert)
• Algemeen   Maatschappelijk   Werk   (Drimmelen,   Etten-Leur,   Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Zundert)
• Informele  zorg:  mantelzorgondersteuning,  vrijwillige  thuishulp,  vrijwillige Palliatieve  Thuiszorg  (VPTZ)  buddyzorg,  vriendendienst  (inzet  wisselt  per plaats in het werkgebied)
• Wijkgerichte dienstverlening: wijknetwerk (Breda, Etten Leur), activiteitencentra  (Oosterhout;  Huizen  van  de  wijk  (Moerdijk),  Pluspunten (Breda, Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk en Zundert)
• Geld en Recht:  schuldhulpverlening  (Drimmelen,  Etten-Leur  en  Zundert); budgetcoaches  (Drimmelen,  Etten-Leur,  Oosterhout  en  Zundert;  Sociaal Raadsliedenwerk (Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert); Burgeradviseurs (Oosterhout);formulierenteam (Etten-Leur)
• Vrijwilligerscentrales (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Oosterhout)
• VVE:  spel  thuis  (Breda,  Etten-Leur);  Voorleesexpress  (Breda,  Etten-Leur, Halderberge, Zundert)