Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Apeldoorn
Webadres
https://stimenz.nl/

Certificaatkenmerken - Kwaliteitslabel Sociaal Werk


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

• Inwonersondersteuning collectief
• Verbinden, coördinatie en regie in de sociale basis
• Algemeen Maatschappelijk werk
• Schoolmaatschappelijk werk
• Outreachend team
• Welzijn op recept
• Jeugd- en jongerenwerk en –JIP
• StimenzWerkt
• Diverse Maatjesprojecten
• Sociaal Raadslieden werk
• Schuldhulpverlening en geldzaken
• Opvoedondersteuning
• Hulp bij echtscheiding
• Ouderenwerk
• Mantelzorgondersteuning
• Coördinatie inzet en scholing vrijwilligers
• Buurtbemiddeling
• Inzet voor artikel 1 in veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland