Stichting Welzijn West Betuwe

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Geldermalsen
Webadres
www.welzijnwestbetuwe.nl

Certificaatkenmerken - Kwaliteitslabel Sociaal Werk


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

Het ondersteunen en activeren van inwoners in West Betuwe middels:
• Combinatiefunctie op scholen
• Buurtsport- en cultuurcoaching
• Buurt-/wijkwerk
• Ouderenadvisering
• Vrijwilligersondersteuning
• Begeleiding statushouders
• Taalactiviteiten
• Mantelzorgondersteuning
• Thuisadministratie
• Praktische hulp en ondersteuning