Stichting Versa Welzijn

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Hilversum
Webadres
www.versawelzijn.nl

Certificaatkenmerken - Kwaliteitslabel Sociaal Werk


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

- Buurtwerk
- Jeugdwerk- en jongerenwerk
- Maatschappelijk Werk
- Sociaaljuridische dienstverlening
- Wonen-welzijn-mantelzorgondersteuning
- Activiteiten gericht op participatie
- Lichte zorg en dagbesteding
- Meldpunt discriminatie
- Beheer Vrijwilligerscentrale en Vrijwillige inzet