Stichting Versa Welzijn

Organisatiekenmerken


Certificaatkenmerken - Kwaliteitslabel Sociaal Werk


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

Buurtwerk
Jeugdwerk
Maatschappelijk Werk
Sociaaljuridische dienstverlening
Wonen-welzijn-mantelzorgondersteuning
Activiteiten gericht op participatie
Lichte zorg en dagbesteding
Beheer Vrijwilligerscentrale en Vrijwillige inzet