Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Zoetermeer
Webadres
www.s-bb.nl

Certificaatkenmerken - CIIO Maatstaf / ISO 9001


Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Het zorgdragen voor de aansluiting van beroepsonderwijs en bedrijfsleven door:

•het erkennen, begeleiden en bevorderen van de kwaliteit van leerbedrijven;
•het onderhouden en ontwikkelen van de kwalificatiestructuur en het onafhankelijk toetsen van de kwaliteit en uitvoerbaarheid daarvan;
•het genereren van arbeidsmarkt-, stage- en doelmatigheidsinformatie;
•het (beleidsmatig) adviseren over de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt en specialistische beroepen en het uitvoeren van projecten;
•het uitvoeren van specifieke taken op het gebied van diplomawaardering, beroepserkenning en het National Reference Point.