Stichting Resonans

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Leiderdorp
Webadres
www.resonans.nl

Certificaatkenmerken - CIIO Maatstaf / ISO 9001


Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Niet meer gecertificeerd
Voor de scope

Onderwijs aan de doelgroepen van de stichting, te weten:

•lichamelijk gehandicapte kinderen – SO

•langdurig zieke kinderen – SO

•(ernstig) meervoudig gehandicapte kinderen – (V)SO

•zeer moeilijk lerende kinderen – (V)SO

 

De volgende scholen vallen onder dit certificaat:

•Maurice Maeterlinckschoo (MMS)l

•De Witte Vogel (DWV)

•De Keerkring (DKK)

•Het Metrum

•Korte Vlietschool (KVS)

•De Thermiek

Certificaatkenmerken - Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs


Getoetst op
Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs
Status
Niet meer gecertificeerd