Stichting PVP

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Utrecht
Webadres
www.pvp.nl

Certificaatkenmerken - CIIO Maatstaf / ISO 9001


Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Het als vertrouwenspersoon ondersteunen van individuele cliënten in de GGZ bij de handhaving van hun rechten; Voorlichting geven over het werk van de stichting PVP en patiëntenrechten; Het signaleren en melden van structurele tekortkomingen in de zorg aan de GGZ-organisaties en indien nodig aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg; Genereren en verspreiden van kennis over hoe het patiëntenrecht in de praktijk wordt toegepast en wordt ervaren door cliënten; Het in company opleiden van patiëntenvertrouwenspersonen