Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, onderdeel De Ambelt

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Zwolle
Webadres

Certificaatkenmerken - Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO)

Getoetst op
Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO)

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Onderwijs aan leerlingen met psychische en/of gedragsproblemen