Stichting Menswel Welzijn

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Echt
Webadres
www.menswel.nl

Certificaatkenmerken - Kwaliteitslabel Sociaal Werk


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

- Jeugd en Jongerenwerk (collectief en individuele begeleiding)
- Opbouwwerk en meedoen in de buurt
- Participatie in Sociale Wijkteams
- Cliëntondersteuning
- Mantelzorgondersteuning
- Begeleiding uitkeringsgerechtigden bij participatie
- Huiskamerprojecten
- Woonbegeleiding statushouders
- Sport en bewegen
- Cultuuractiviteiten
- Steunpunt vrijwilligers
- Maatschappelijke stages