Stichting Mens en Welzijn Voorst

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Twello
Webadres
www.mensenwelzijn.nl

Certificaatkenmerken - Kwaliteitslabel Sociaal Werk


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

• Ontmoeting • Dagbesteding • Informele ondersteuning en –zorg (incl vrijwillige palliatieve thuiszorg)
Trajectbegeleiding herintreders en statushouders
Praktische ondersteuning en -begeleiding, w.o. sociaal raadlieden werk
Gezondheid en leefbaarheid, w.o. buurtsportcoach en buurtbemiddeling