Stichting Hogeschool Rotterdam, Dienst Administratie, Informatievoorziening en Control

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Rotterdam
Webadres
www.hogeschoolrotterdam.nl

Certificaatkenmerken - CIIO Maatstaf / ISO 9001


Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Het hogeschoolbreed ondersteunen van de bedrijfsvoering door het voeren van een adequate personeels-en salarisadministratie en het correct verwerken van de salarisbetalingen. Het verstrekken van informatie aan directie, managers en (P&O)-medewerkers, op het gebied van salaris, cao-hbo, fiscale wetgeving en HR-regelingen. Het onderhouden van persoons- en salarisgegevens van alle medewerkers van Hogeschool Rotterdam (Personeel Service Center).

Het hogeschoolbreed verzorgen van beleids-, management- en stuurinformatie en het functioneel beheren van de financiële systemen (Informatievoorziening).

Het hogeschoolbreed verzorgen van de in- en uitschrijvingen van studenten, cursisten & debiteurenadministratie (Studenten Service Center).

Het hogeschoolbreed verzorgen van financiële dienstverlening (Financieel Service Center).

Ondersteuning van alle AIC-primaire processen/afdelingen en bijbehorende stakeholders op het gebied van organisatie, personeel, financiën, communicatie, projecten en kwaliteit (Bedrijfsbureau).

Het hogeschoolbreed verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen, uitbouwen en uitvoeren van de P&C-cyclus en bijhorende producten (Control).