Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Veenendaal
Webadres
www.kocdiensten.nu

Certificaatkenmerken - CIIO Maatstaf / ISO 9001


Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Advies en ondersteuning op het gebied van onderwijs en educatie, met betrekking tot schoolloopbaan, het jonge kind, onderwijsconcepten, vak- en vormingsgebieden, organisatie en management, professional en ontwikkeling en voortgezet onderwijs.

Het uitvoeren van diagnostiek zowel bij individuele leerlingen als bij groepen leerlingen.

Het bieden van psychosociale zorg aan ouders en kinderen in de vorm van opvoedingsondersteuning/ambulante (gezins)begeleiding.