Stichting Driestar Educatief

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Gouda

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Het geven van advies en ondersteuning in voorschools, primair en voortgezet onderwijs op het gebied van: onderwijs en educatie; schoolontwikkeling; het versterken van de zorgcultuur in de school; pedagogisch handelen; innovaties in het onderwijs, leerlingenzorg en schoolmanagement en –bestuur; scholingen gericht op het (verder) implementeren van onderwijsgerelateerde software. Hulpverlening aan de leerlingenzorg in scholen in de vorm van: consulteren, diagnosticeren, behandelen (m.n. dyslexiezorg) en testen van leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet- en speciaal onderwijs