Stichting Driestar educatief, onderwijsadvies

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Gouda
Webadres
https://www.driestar-educatief.nl/home

Certificaatkenmerken - CIIO Maatstaf / ISO 9001


Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Het geven van advies en ondersteuning in voorschools, primair en voortgezet onderwijs op het gebied van:

•Onderwijs en educatie;

•Schoolontwikkeling;

•Het versterken van de zorgcultuur in de school;

•Pedagogisch handelen;

•Innovaties in het onderwijs, leerlingenzorg en schoolmanagement en -bestuur.

 

Hulpverlening aan de leerlingenzorg in scholen in de vorm van:

•Consulteren, diagnosticeren, behandelen (m.n. dyslexiezorg) en testen van leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet- en speciaal onderwijs.