Stichting Caleidoscoop

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Heerenveen
Webadres
www.caleidoscoopheerenveen.nl

Certificaatkenmerken - Kwaliteitslabel Sociaal Werk


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

- Kinderwerk/opvoedondersteuning excl. peuterspeelzalen
- Jongerenwerk
- Opbouwwerk
- VSP’er in de wijk
- Coördinatie vrijwilligers en kenniscentrum vrijwilligers