Stichting Auris Zorg en Auris Onderwijs (ambulante dienstverlening) van de Stichting Koninklijke Auris Groep

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Rotterdam
Webadres
www.auris.nl

Certificaatkenmerken - CIIO Maatstaf / ISO 9001


Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Het uitvoeren van diagnostiek, zorg, behandeling, ambulante dienstverlening en onderwijs aan kinderen, jongeren en volwassenen met gehoor-, spraak- en taalmoeilijkheden. Deze ondersteuning wordt gerealiseerd in audiologische centra, behandelgroepen, en via ambulante behandeling en (onderwijs)dienstverlening.​

De scope van het kwaliteitssysteem strekt zich uit over alle onderdelen van Auris met uitzondering van de scholen.