Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Amersfoort
Webadres
https://stadsring51.nl

Certificaatkenmerken - Kwaliteitskader NVVK


Getoetst op
Kwaliteitskader NVVK
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

- Vroegsignalering
- Aanmelding
- Crisisinterventie
- Informatie en Advies
- Intake en Plan van Aanpak
- Budgetbeheer
- Budgetcoaching
- Stabilisatie
- Schuldbemiddeling
- Betalingsregeling
- Herfinanciering
- SHVO
- Sociale kredietverlening
- Dwangakkoord
- Wsnp
- Nazorg en afbouw