St. Jongerenwerk Utrecht (JoU), St. U Centraal en St. SJP

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Utrecht

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU):Het in kaart brengen, contactleggen, pedagogisch begeleiden, activere n, trainen en coachen van individuele en groepen jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken in gemeente Utrecht.​ •Stichting U Centraal: Het verlenen van gespecialiseerde vormen van maatschappelijke zorg en maatschappelijke dienstverlening aan burgers, in opdracht van de Gemeente Utrecht en andere overheden.​​ •Stichting Specifieke Jeugdprojecten (SJP): Ondersteuning en hulp bieden aan jeugd en jongvolwassenen en zo bijdragen aan hun kwaliteit van leven op een wijze die respectvol, passend en daardoor effectief is voor iedere specifieke situatie in het sociaal Domein in Utrecht e.o.. ​

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU):Het in kaart brengen, contactleggen, pedagogisch begeleiden, activere n, trainen en coachen van individuele en groepen jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken in gemeente Utrecht.​ •Stichting U Centraal: Het verlenen van gespecialiseerde vormen van maatschappelijke zorg en maatschappelijke dienstverlening aan burgers, in opdracht van de Gemeente Utrecht en andere overheden.​​ •Stichting Specifieke Jeugdprojecten (SJP): Ondersteuning en hulp bieden aan jeugd en jongvolwassenen en zo bijdragen aan hun kwaliteit van leven op een wijze die respectvol, passend en daardoor effectief is voor iedere specifieke situatie in het sociaal Domein in Utrecht e.o.. ​