Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Wageningen
Webadres
www.solidez.nl

Certificaatkenmerken - Kwaliteitslabel Sociaal Werk


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

- Buurtbemiddeling
- Sociaal Raadslieden Werk
- Thuisbegeleiding
- Langdurige Thuisadministratie
- Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg (VPTZ)
- Buurtmaatschappelijk Werk
- Jeugd: Jongerenwerk, Tienerwerk, Kinderwerk en Sportbuurtwerk
- Kind aan Huis (Opvoedingsondersteuning)
- Ouderenwerk
- Thuis Wonen (Plusbus en Maaltijdservice)
- Mantelzorgondersteuning
- Huizen van de Wijk en Wijkgericht werken
- DACT (Dagbesteding en Dagactivering)
- Stimulering bewonersinitiatieven en -participatie
- Organisatie en -ondersteuning (Control, HR, Communicatie, Secretariaat, Facilitair)