Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Wageningen
Webadres
www.solidez.nl

Certificaatkenmerken - Kwaliteitslabel Sociaal Werk


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

Buurtbemiddeling
Sociaal Raadslieden Werk
Thuisbegeleiding
Vrijwillige palliatieve thuiszorg
Opbouwwerk
Jongerenwerk
Sportcoaching
Opvoedingsondersteuning
Vrijwilligersondersteuning
Mantelzorgondersteuning
Wijkontmoetingscentra
Dagbesteding
Stimulering participatie
Management, ondersteunende diensten