Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Cuijk
Webadres
www.sociom.nl

Certificaatkenmerken - Kwaliteitslabel Sociaal Werk


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

Algemeen maatschappelijk werk, w.o. groepswerk, projecten ouderschap na scheiding (ORO) en rond huiselijk geweld
Jongerenwerk en inzet van jeugdprofessionals (op detacheringsbasis BJG)
Opbouwwerk/ buurtwerk
Buurtbemiddeling
Sociaal raadslieden werk w.o. Samen sterker
Vrijwilligerssteunpunt
Dagbesteding
Coördinatie WWZ
Integratie / vluchtelingenwerk
Seniorenwerk
Sociom ZIN (zingeving)