Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Amsterdam
Webadres
https://www.sezo.nl/

Certificaatkenmerken - Kwaliteitslabel Sociaal Werk


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

Het leveren via de Buurtteams in Amsterdam West van:
- Algemeen Maatschappelijk Werk-Sociaal Raadslieden Werk
- Schuldhulpverlening incl. ‘Vroeg er op af’.

De activiteiten in de Sociale basis (participatie, emancipatiecentra, ondersteuning burgerinitiatieven) vallen buiten de scope van het certificaat.

Certificaatkenmerken - Kwaliteitskader NVVK


Getoetst op
Kwaliteitskader NVVK
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

- Vroegsignalering
- Aanmelding
- Crisisinterventie
- Informatie en advies
- Intake en plan van aanpak
- Stabilisatie
- Schuldbemiddeling
- Betalingsregeling
- Budgetcoaching
- Dwangakkoord
- Voorlopige Voorziening
- Breed moratorium
-  Wsnp
- Afbouwen nazorg