Scienta B.V. (WoodWing Scienta)

Organisatiekenmerken

Certificaatkenmerken - ISO 27001

Getoetst op
ISO 27001
Voor de scope
De ontwikkeling, support, beheer en beveiliging van Scienta in de cloud, zoals vastgesteld door de directie en in overeenstemming met de Verklaring van Toepasselijkheid versie 4 d.d. 07-10-2021.