Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Leeuwarden
Webadres
www.rondomzorg.nl

Certificaatkenmerken - CIIO Maatstaf / ISO 9001


Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Het bieden van thuisondersteuning, beschermd wonen, dagprogramma’s, training, behandeling en advies aan jeugdigen en volwassenen met een psychiatrische en/of verstandelijke beperking, gefinancierd vanuit de WMO, Wlz, Jeugdwet, Participatiewet en ZVW.