Mytylschool Roosendaal

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Roosendaal
Webadres
www.mytylschoolroosendaal.nl

Certificaatkenmerken - CIIO Maatstaf / ISO 9001


Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Verzorgen van speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met motorische beperkingen, een lichamelijke of meervoudige handicap, of een chronische ziekte. Begeleiden en behandelen van kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in de leeftijd van 1½ tot ongeveer 4 jaar in de Integrale PeuterGroep.

Certificaatkenmerken - Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs


Getoetst op
Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs
Status
Beoordeeld met positief advies