Molendrift BV

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Groningen
Webadres
www.molendrift.nl

Certificaatkenmerken - CIIO Maatstaf / ISO 9001


Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Het bieden van hulp bij gedrags-, leer-, opvoedings- en omgangsproblemen voor jeugdigen en volwassenen en in het verlengde hiervan het leveren van een bijdrage aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek i.s.m. de Rijksuniversiteit Groningen (RuG).