Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Ede
Webadres
https://www.malkander-ede.nl/

Certificaatkenmerken - Kwaliteitslabel Sociaal Werk


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

Malkander biedt in Ede en omgeving:
- Ondersteuning in de wijk collectief en individueel
- Jeugd- en jongerenwerk en -coaching
- Opvoedondersteuning
- Mantelzorgondersteuning
- Maatjesprojecten
- Ouderenadvisering
- Coördinatie inzet en scholing vrijwilligers
- Welzijn op recept
- Buurtbemiddeling
- Specifieke projecten
- Verbinden, coördinatie en regie netwerkpartners sociale basis (formeel en informeel)