Kredietbank Midden Groningen

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Midden Groningen
Webadres
https://www.midden-groningen.nl/kredietbank-midden-groningen

Certificaatkenmerken - Kwaliteitskader NVVK


Getoetst op
Kwaliteitskader NVVK
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

- Crisisinterventie
- Preventie en voorlichting
- Vroegsignalering
- Aanmelding en intake
- Wsnp
- Dwangakkoord
- Nazorg
- Budgetcoaching
- Betalingsregeling
- Stabilisatie
- Schuldbemiddeling
- Budgetbeheer
- Herfinanciering
- Sociale kredietverlening
- Informatie en advies
- Duurzame financiële dienstverlening
- SHVO