Instituut voor Interventiekunde

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Utrecht
Webadres
https://instituutvoorinterventiekunde.nl/

Certificaatkenmerken - Accredited Training Practice (ATP)


Getoetst op
Accredited Training Practice (ATP)
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

postmasteropleiding Interventiekunde